Vaatamine: Käskkiri/Korraldus Otsi
 Üksus: Tallinna Tööstushariduskeskus
 Reg nr: 
1-1/2-2021
 Reg kuupäev: 
18.01.2021
 Käskkirja liik: 
Üldtegevuse käskkiri
 Jõustumise kuupäev: 
18.01.2021
 Pealkiri: 
Nõukogu koosseisu muutmine
 Koostaja: 
Age-Nelly Veberman
 Allkirjastatud fail: 
 
Piirangud
Avalik