Vaatamine: Käskkiri/Korraldus Otsi
 Üksus: Rakvere Ametikool
 Reg nr: 
1-1/634-2020
 Reg kuupäev: 
16.11.2020
 Käskkirja liik: 
Üldtegevuse käskkiri
 Jõustumise kuupäev: 
 Pealkiri: 
„Rakvere Ametikooli avalike arvutite, arvutiklasside ja arvutivõrgu kasutamise kord“ kinnitamine
 Koostaja: 
Kevin Jukka
 Allkirjastatud fail: 
 
Piirangud
Avalik